logo
logo
placeholder

Sinđelićev Trg br. 20/3
Niš, Srbija

phone

Tel. 018/251-115
Mob. 062/28-77-03

Advokatska kancelarija Jovanović & Partners

Naša misija je Vaš uspeh

Advokatska kancelarija Jovanović & Partners je počela sa radom 2010. godine i uspešno obavlja sve advokatske poslove do danas.

Pravne Usluge

service image

Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku, Zastupanje oštećenih, Prekršajni postupci...

Krivično Pravo

service image

Stečaj i likvidacija, Postupci pred Agencijom za privredne registre...

Privredno Pravo

service image

E-katastar, upis prava svojine, sačinjavanje ugovora...

Nepokretnosti

service image

Upravno pravo obuhvata zastupanje stranaka u upravnim postupcima ostvarenja prava pred organima državne uprave...

Upravni Postupak

service image

Parnični postupak, Vanparnični postupak, Radni sporovi...

Građansko Pravo

service image

Pred sudovima u našoj zemlji parnični, izvršni, krivični i drugi postupci mogu da traju zaista isMobile={isMobile} dugo...

Suđenje u Razumnom Roku

service image

Zašto svako treba da angažuje advokata?

Saveti Za Klijente

service image

Pouzdanost, stručnost, iskustvo

Partneri naše kancelarije

Kancelarija Jovanović & Parners zastupa više privrednih društava, domaćih i stranih, kao i banaka

AIK Banka AD Beograd

Prosweet Consulting DOO

Capitol Flowers Netherlands

ASCOMS

i mnoge druge kompanije.